Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เยี่ยมชม

483745
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
220
542
481677
6200
7559
483745

Your IP: 18.232.51.69
Server Time: 2020-03-31 10:44:17

Social Media

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.)

โครงการ อพ.สธ. มทส.

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ 

อบรมพฤกษศาสตรเบองตน-60

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมพฤษศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู

      ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ สวนพฤกศาสตร์ มทส. อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม....

 

DSC 0344

     เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สวนพฤกษศาสตร์ มทส. อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดโครงการส่งเสริมความตระหนักในการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

อ่านเพิ่มเติม.... 

 

18401950 1389460274426654 6097510796501466394 o 

      เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สวนพฤกษศาสตร์ มทส. ได้ให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และด้านการอนุรักษ์ ให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการนำขอท่าน อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพฤกษศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆนักเรียน ณ สวนพฤกษศาสตร์ มทส. อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม... 

DSC 1461

การให้บริการแหล่งเรียนรู้

     สวนพฤกษศาสตร์ มทส. ได้ให้บริการแหล่งเรียนรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กันเยาวชน และประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2560

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการ อพ.สธ.-มทส.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2560

อ่านเพิ่มเติม...                    

 

  

3

ประชุมคณะทำงานงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2560

      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการ อพ.สธ.-มทส.) ได้จัดประชุมคณะทำงานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2560

อ่านเพิ่มเติม...

 DSC 2524

จัดฝึกอบรมเทคนิคการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น

      เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการ อพ.สธ.-มทส.) และสวนพฤกษศาสตร์ มทส. ได้จัดฝึกอบรมเทคนิคการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม...

6

พิธีเปิดสวนพฤกษศาสตร์ มทส. (SUT Botanical Garden)

      เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนพฤกษศาสตร์ มทส. (SUT Botanical Garden) และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการป่าเต็งรัง 

อ่านเพิ่มเติม...