Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เยี่ยมชม

347477
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
46
29
298
346549
1339
7974
347477

Your IP: 54.159.94.253
Server Time: 2018-05-20 12:09:56

Social Media

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.)

กิจกรรมที่ 3 ปี 2558

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ*

ผลการดำเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 
 

1

สวนพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดำเนินการปลูกพันธุ์ไม้เรือนเพราะชำ 2  โรงเรือน จำนวน  92 ชนิด

และพันธ์ไม้บริเวณโดยรอบสวนพฤกษศาสตร์

จำนวน14 ชนิด

ส่วนอาคารสถานที่

 

กิจกรรมที่ 4 ปี 2558

ลำดับ

ชื่อโครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดำเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 
 

1

 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบเจตมูลเพลิงแดงและสารเสริมฤทธิ์ต่ออัตราการตายของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata Lamarck).

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ผ่านเห็นชอบโดย วช.)

 

ได้สกัดสารสกัดหยาบจากรากเจตมูลเพลิงแดงและทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากราเจตมูลเพลิงแดงต่ออัตราการตายของหอยเชอรี่

ผศ.ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์

 

2

การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงที่หายากและที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ผ่านเห็นชอบโดย วช.)

 

ได้รวบรวมและขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงทั้งหมด 3 สกุล 5 ชนิดได้แก่ สกุล Curcuma 3 ชนิดได้แก่ Curcuma parviflora Wall. (กระเจียวขาว), C. singularis Gagnep. (กระเจียวขาว) และ  C. xanthorrhiza Roxb. (ว่านชักมดลูก) สกุลKaemperia    1 ชนิดได้แก่ Kaemperia marginata Carey. (เปราะ) และสกุล Zingiber 1 ชนิดได้แก่ Zingiber zerumbet (L.) Smith. (กระทือ)

รศ. ดร.หนูเดือน เมืองแสน

 

โครงการส่งเสริมความตระหนักในการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง

โครงการส่งเสริมความตระหนักในการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง

      อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดโครงการส่งเสริมความตระหนักในการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธาน และ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการปล่อยนำกล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช เขาแกะ ช้างกระ และเข็มแสด ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมกล้วยไม้โคราช สมาคมกล้วยไม้ลพบุรี และชมรมกล้วยไม้จันทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 824 ต้น เพื่อนำมาติดตามต้นไม้ใน สวนพฤกษศาสตร์ มทส. โดยมีผู้เข้าร่วมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกสมาคมกล้วยไม้ รวมทั้งสิ้น 200 คน

      ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการ อพ.สธ.-มทส.) เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง

 

DSC 0344

 

DSC 0321

 

DSC 0326

 

DSC 0361

 

DSC 0351

 

DSC 0366

 

DSC 0373

 

DSC 0417

 

DSC 0452

 

อบรมพฤกษศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม

อบรมพฤษศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู

ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560

ณ สวนพฤกศาสตร์ มทส. อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

อบรมพฤกษศาสตรเบองตน-60

ดาวน์โหลดรายละเอียด : คลิก

ดาวน์โหลดกำหนดการ : คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิก

ดาวน์โหลดสำหรับหลักฐานการชำระเงินคลิก

ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินได้ที่ : โทรสาร 0-4422-4814 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ระเบียบการสมัคร

1. การชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เป็นต้นไป

       1.1 ชำระด้วยตนเอง ณ ห้องการเงิน ชั้น 1 เทคโนธานี

       1.2 ชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชี มทส. เทคโนธานี-รายรับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขบัญชีที่ 707-2-23218-0

       1.3 ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ระบุ ชื่อ-สกุล ผู้สมัครพร้อมเบอร์โทรมาที่ โทรสาร 0-44-22-4814 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามวัน - เวลาที่สมัครไว้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

3. เทคโนธานี มทส ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิกการฝึกอบรม ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนน้อย

4. สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://rspg.sut.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.-มทส.) และสวนพฤกษศาสตร์ มทส.

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

คุณวรพงษ์ ราชดา โทรศัพท์ 0-4422-4850 หรือ 086-853-9494 โทรสาร 0-4422-4814 เว็บไซต์ http://rspg.sut.ac.th หรือ E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ครั้งที่ 1/2560

      เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการ อพ.สธ.-มทส.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2560ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทส. ในครั้งนี้

1

 

3

 

4

 

5

 

7

 

6

 

8

 

 

หมวดหมู่รอง