ข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ มทส.

 

1. วงศ์ AMARANTHACEAE

Gomphrena celosioides Mart

2. วงศ์ ANACARDIACEAE

            Buchanania lanzan Spreng

            Buchanania siamensis Miq

            Lannea coromandelica (Houtt.) MerrLannea coromandelica (Houtt.) Merr

3. วงศ์ ANNONACEAE

            Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd

            Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep

4. วงศ์ APOCYNACEAE

            Amphineurion marginatum (Roxb.) D.J. Middleton

Carissa spinarum L

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb

5. วงศ์ ASPARAGACEAE

Asparagus racemosus Willd

6. วงศ์ ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Tridax procumbens L

7. วงศ์ BIGNONIACEAE

Dolichandrone serrulata (DC.) Seem

Heterophragma sulfureum Kurz

Millingtonia hortensis L.f.

Radermachera ignea (Kurz) Steenis

8. วงศ์ BURSERACEAE

Garuga pinnata Roxb

9. วงศ์ CAPPARACEAE

Capparis flavicans Kurz

Maerua siamensis (Kurz) Pax

10. วงศ์ COLCHICACEAE

Gloriosa superba L

11. วงศ์ COMBRETACEAE

Combretum quadrangulare Kurz

Terminalia glaucifolia Craib

Terminalia mucronata Craib & Hutch

Terminalia triptera Stapf

12. วงศ์ CYCADACEAE

Cycas siamensis Miq

13. วงศ์ DIPTEROCARPACEAE

Shorea obtusa WalL

Shorea siamensis Miq

14. วงศ์ EBENACEAE

Diospyros rhodocalyx Kurz

15. วงศ์ EUPHORBIACEAE

Antidesma ghaesembilla Gaertn

Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill

Croton roxburghii W.P.Balak

Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt

Jatropha gossypifolia L

Phyllanthus emblica L

16. วงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE)

Bauhinia purpurea L

Bauhinia saccocalyx Pierre

Bauhinia viridescens Desv

Cassia fistula L

Erythrophleum succirubrum Gagnep

Pterolobium integrum Craib

Senna garrettiana (Craib) Irwin & Barneby

Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby

Sindora siamensis Teijsm. & Miq

Tamarindus indica Linn

17. วงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE)

Dalbergia nigrescens Kurz

Pterocarpus macrocarpus Kurz

18. วงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE)

Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep

Acacia leucophloea (Roxb.) Willd

Albizia lebbeck (L.) Benth

Albizia lebbeckoides (DC.) Benth

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth

Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub

19. วงศ์ FLACOURTIACEAE

Flacourtia indica (Burm.f.) Merr

20. วงศ์ HYPERICACEAE (CLUSIACEAE, GUTTIFERAE)

Cratoxylom cochinchinensis (Lour.) Bl

Cratoxylum formosum(Jack) Dyersubsp. pruniflorum(Kurz) Gogel

21. วงศ์ IRVINGIACEAE

Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn

22. วงศ์ LAURACEAE

Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob

23. วงศ์ LECYTHIDACEAE

Careya arborea Roxb

24. วงศ์ MALVACEAE

Bombax anceps Pierre

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

Grewia eriocarpa Juss

Schoutenia ovata Korth

25. วงศ์ MELASTOMATACEAE

Memecylon edule Roxb

26. วงศ์ MELIACEAE

Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton

27. วงศ์ MENISPERMACEAE

Pachygone dasycarpa Kurz

28. วงศ์ MORACEAE

Artocarpus thailandicus C.C. Berg

29. วงศ์ OLACACEAE

Olax psittacorum (Willd.) Vahl

30. วงศ์ POACEAE (GRAMINEAE)

Vietnamosasa pusilla (A. Chev.& A. Camus) Nguyen

31. วงศ์ RHAMNACEAE

Ziziphus cambodiana Pierre

Ziziphus mauritiana Lam

Ziziphus oenoplia (L.) Mill

32. วงศ์ RUBIACEAE

Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng

Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng

Gardenia obtusifolia Roxb. ex Kurz

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale

Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb

Morinda tomentosa Heyne ex Roth

33. วงศ์ RUTACEAE

Feroniella lucida (Scheff.) Swingle

34. วงศ์ SAPINDACEAE

Schleichera oleosa (Lour.) Oken

35. วงศ์ SIMAROUBACEAE

Harrisonia perforata (Blanco) Merr

36. วงศ์ VITACEAE

Cayratia trifolia (L.) Domin

37. วงศ์ ZINGIBERACEAE

Curcuma sessilis Gage

Kaempferia marginata Carey

 

 


 

ข้อมู ลพรรณไม้ในพื้นที่มทส

คลิกเพื่อดูข้อมูล